Kontaktné informácie

Ing. Mgr. Róbert Janovčík

Finančný riaditeľ

St. Crux Pharma,

s.r.o.

Odorín 115,  053 22 Odorín

Právne info

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19715/V

IČO: 36767298
IČ DPH: SK2022371164

Bankové spojenie

TatraBanka, a.s.
IBAN:
SK4911000000002620841555

Dopytový formulár

Máte záujem o naše produkty LIPOPROTECT®? Odošlite nám dopytový formulár a obratom Vás budeme kontaktovať.
Pri odberoch väčšieho množstva produktov Vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku.