HYG-DEZ St. Crux 500ml

HYG-DEZ St. Crux 500ml

3.49 s DPH

Dezinfekcia rúk

  • vysoko účinná dezinfekcia proti vírusom a baktériám
  • vyrábaný podľa receptúry Svetovej zdravotníckej organizácie WHo
  • dezinfekcia vhodná rovno na použitie
  • produkt registrovaný v číselníku ADC
  • Popis a určenie
  • Použitie
Popis a určenie
Hygienicko – dezinfekčný roztok s mentolom. Biocídny výrobok, ktorý sa používa na osobnú hygienu človeka. Primárnym účelom použitia je dezinfekcia rúk proti baktériám a vírusom. Aplikuje sa na ruky vždy pri stretnutí s rizikom kontaminácie. Po použití alebo kontakte s predmetmi na verejných priestranstvách s rizikom kontaminácie (kľučky WC, zariadení nemocníc, ambulancií, madlá vo vlakoch, autobusoch, električkách a verejných dopravných prostriedkoch a na verejných priestranstvách, atď..)
Použitie

Aplikuje sa na pokožku rúk a nechá sa pôsobiť minimálne 20 sekúnd. Po aplikácii sa ruky nechajú voľne uschnúť.
Prípravok môže vysušovať pokožku rúk, preto sa odporúča po dezinfikácii použiť vhodný ochranný krém.

Upozornenie: Pred použitím si prečítajte návod na použitie!
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.