Štúdia preukazujúca bioavabilitu vitamínu D3 + K2

Lipoprotect Vitamín D3+K2

Štúdia preukazujúca bioavabilitu vitamínu D3 + K2

Pretože sa snažíme dávať zákazníkom viac, robíme aj tieto štúdie, ktoré jasne preukazujú účinnosť
a biologickú dostupnosť našich LIPOPROTECT® vitamínov. Robíme to jasne, presne a bez zavádzania,
lebo naša patentovaná výroba má jedinečné zloženie a výrobný postup neporovnateľný s inými. Sme
radi, že sme opäť dokázali presvedčiť na exaktnej a vedeckej úrovni.

Extrakt
V štúdii sme vyhodnotili bioavabilitu lipozomálneho LIPOPROTECT vitamínu D3 + K2 v porovnaní
s konvenčným doplnkom výživy nelipozomálnym.

Participanti boli v počte 20 účastníkov
->Vo veku od 20 do 50 rokov
-> BMI normál 18,5-24,9 kg/m 2
-> Žiadna preukázateľná diagnóza
-> Neužívajúci žiadne lieky

Spôsob merania

Podali sme 1000 IU vitamínu D3 v kombinácii s vitamínom K2-MK7 lipozomálny LIPOPROTECT
a orálne sme podali konvenčný prípravok rovnakej sily pričom sme participantov rozdelili do dvoch
rovnakých skupín 50:50. Po podaní sme urobili krvný odber v bode B0 po 120 minútach (T1), po 240
minútach(T2), po 360 minútach (T3) a porovnali sme hodnoty ng/ml. Krv bola centrifugovaná po
dobu 12 minút a ochladená na 4°C a merali sme sérum 25 (OH)D. Pre vitamín K2-MK7 sme použili
metódu merania LC-APCI-MS/MS .

Result – porovnanie vitamínu D3

Výsledok meraní bol veľmi uspokojivý a presvedčil nás o vysokej biologickej dostupnosti
lipozomálneho vitamínu D3 LIPOPROTECT®. Množstvo vitamínu D3 nameraného v krvnom sére bolo
ako je uvedené v grafe omnoho vyššie ako je to pri konvenčných doplnkoch stravy. Hodnoty výsledku
testu udávame v ng/ml .

Result – porovnanie vitamínu K2-MK7

Taktiež takmer rovnaký výsledok meraní, ktorý presvedčil o vysokej biologickej dostupnosti
lipozomálneho vitamínu K2-MK7 LIPOPROTECT®. Množstvo vitamínu K2-MK7 nameraného v krvnom
sére bolo ako je uvedené v grafe omnoho vyššie ako je to pri konvenčných doplnkoch stravy.
Hodnoty výsledku testu udávame v ng/ml (nanogramy 25 hydroxyvitamínu D v mililitry krvy).

Zdieľať článok